Traplift & belastingen

Fiscale voordelen op woningen en woningaanpassingen worden aardig teruggeschroefd op federaal en gewestelijk niveau. Het is dan ook op dit moment niet mogelijk om de aankoop en dus ook een installatie van een traplift fiscaal in te brengen.

Is een traplift momenteel aftrekbaar van de belastingen? Neen.

Informeer je steeds op voorhand

De wetgeving veranderd echter elke maand en elke persoonlijke situatie is fiscaal uniek. Het is dus zeker raadzaam om inlichtingen in te winnen om zeker te zijn dat je aankoop niet aftrekbaar is van je actief inkomen bij de belastingen.

De inlichtingen voor je personenbelasting kan je doen bij het FOD Financiën of het portaal Belastingen Vlaanderen.

Meer informatie kan je vinden op volgende officiële websites:

Offerte nieuwe traplift laten plaatsen